Н. Вълканов: Промяната на Общата селскостопанска политика е крайно необходима

Очаква се известно понижение на общия европейски бюджет за земеделие според анализатора от InteliAgro